Ó ISTENEM
 
  szeretlek téged forrón, mélyen,
  nem mert kárhozatos szörnyű éjjen
  örök tűzbe vetsz, ha elhagylak;
  vagy mert egednek ékességét,
  szent örömben úszó angyali zenéjét
  ígéred nékem szárnyaid alatt.

  Hanem mert a kereszten karjaid kitártad,
  emberi szívemet, Szívedre vártad,
  rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
  vérfutottaarcod, forró tüzes oltár!
  Bűnömért viselt el szörnyű ékességet.
  Meg nem állottál a gyötrelmek mesgyéjén:
  átmentél az éjjek szörnyűséges éjjén,
  gyalázat és szitok,
  lélekhóhérok és gyötrelemkárpitok födtek,
  kísértek, jaj, az utolsó szóig!
  Rettentő mértékkel méred szeretésed!
  Ó hadd legyek, én legyek könynező vetésed,
  Ó hadd legyek, én legyek a te aratásod,
  míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.

  Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél,
  hanem mert a vérig, halálig szerettél.
  S amint te szerettél szeretlek most téged,
  életem és lelkem felkínálom néked.
  Szeretlek, szeretlek, te vagy a Királyom,
  Istenem, Mindenem, örök Mennyországom.

        Prohászka OttokárTovább