AQUlNOI SZENT TAMÁS IMÁI
       AZ OLTÁRISZENTSÉGRÖL
 
        Adoro te devote
 
  Rejtőző istenség, hittel áldalak, 
  Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt. 
  Szivem te előtted megalázkodik, 
  Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.
 
  Sebeid Tamással nem szemlélhetem, 
  Te vagy mégis, vallom, Uram, Istenem. 
  Add, hogy egyre jobban higgyek teneked,
  Tebenned reméljek és szeresselek.
 
  Kegyes pelikánunk, égi szeretet, 
  Véredben, tisztátlant, moss meg engemet, 
  Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, 
  Az egész világnak bűnváltságául.
 
  Jézus, most csak arcod leplét láthatom, 
  Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, 
  Boldogan, lepletlen lássam szinedet 
  Es dicsőségedben dicsérhesselek. 

          (CSík Sándor fordítása) 
 
 

Tovább